จ้าเหมาปรับปรุงห้องทำงานกองวิชาการและแผนงาน ห้องบันทึกเสียง และห้องตัดต่อ จำนวน 1 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์

15/01/2016