ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (เงินทุนหมุนเวียน-ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์) ครั้งที่ 2

29/03/2016