ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่ 2 บริเวณชั้นที่ 1 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

17/08/2016