จ้างเหมาโครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสริมถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตั้งแต่ธนาคารกรุงเทพ ถึง ธนาคารออมสิน สาขาบางบัวทอง

01/09/2016