ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

24/11/2016

ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  จำนวน 9 รายการ