โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประมุลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

26/04/2017