ประกาศเลื่อนกำหนดวันเวลาการยื่นซองและประมูลโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction

11/05/2017