จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนบางกรวย–ไทรน้อย บริเวณสี่แยกบางพลู ถึง หน้าปั๊ม พี.ที. (ปั๊ม ปตท.เดิม)

25/05/2017