ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

05/06/2017