ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมเสนอราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและอุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง

06/07/2017