ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (มอเตอร์สูบน้ำ บริเวณคลองพระมิมลราชา หลังธนาคารออมสิน จำนวน 1 เครื่อง)

17/08/2017