ประกาศยกเลิกจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

17/08/2017