ประกาศยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักสูบน้ำรวม บริเวณถนนบ้านกำนันชีพ (ครั้งที่ 2)

31/08/2017