การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (ถังเคมีดับเพลิงพร้อมตู้ จำนวน 300 ชุด)

13/12/2013