สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาท่อระบายน้ำบริเวณซอยแยกถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตรงข้ามป้อมตำรวจ ตำบลโสนลอย (ครั้งที่2)

05/02/2013