ประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำท่วมบริเวณริมเขื่อนด้านตรงข้ามโรงพยาบาลบางบัวทอง (ริมคลองพระพิมลราชา 2 ฝั่ง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

21/02/2013