ประกาศยกเลิกประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

27/05/2014