จ้างเหมาติดกระจกช่องแสงและติดตั้งมุ้งลวดช่องลม อาคารเรียนโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา

17/06/2014