ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)

09/07/2014