ยกเลิกประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำท่วม บริเวณริมเขื่อนด้านตรงข้ามโรงพยาบาลบางบัวทอง (ริมคลองพระพิมลราชา 2 ฝั่ง)

08/03/2013