ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บฉ 5701 นนทบุรี และรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บจ 2740 นนทบุรี จำนวน 2 คัน

29/07/2014