ทดสอบมาตรจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบน้ำพุและระบบไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลาง (ครั้งที่ 2) ถนนบางกรวย – ไทรน้อย

18/09/2014