ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน

29/12/2014