โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองพระพิมลราชา ช่วงหลังศาลเจ้าพ่อจุ้ย (ครั้งที่ 3)

29/12/2014