จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมออกกำลังกาย เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยวิธีสอบราค

12/01/2015