ประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำท่วม บริเวณริมเขื่อนด้านตรงข้ามโรงพยาบาลบางบัวทอง (ริมคลองพระพิมลราชา 2 ฝั่ง) (ครั้งที่ 2)

17/06/2013