สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน

17/06/2013