สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน

26/06/2013