ประกาศยกเลิกประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำท่วม บริเวณริมเขื่อนด้านตรงข้าม โรงพยาบาลบางบัวทอง (ริมคลองพระพิมลราชา 2 ฝั่ง) (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

03/07/2013