จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้ว ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

11/03/2015