ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

01/04/2015