ยกเลิกประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 2)

23/04/2015