หัวข้อกระทู้ : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม2560

ตอบ

  • bangbuathong2011@hotmail.com
    2017-01-09 10:11:51
    เรียน Moreekimow2346@gmail.com
    สำหรับการรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ที่รับแบบโอนเข้าบัญชี ต้องเอาสมุดไปปรับที่ธนาคารในวันที่ 10 ค่ะ หากในบัญชียังไม่มียอดเข้า รบกวนติดต่อกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง โทร.0-2571-7673-6 ต่อ 1311 หรือมาติดต่อด้วยตนท่านเอง ได้ที่กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 ค่ะ