หัวข้อกระทู้ : [หมู่บ้านลภาวัน 11] เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลบางบัวทอง

ตอบ

  • bangbuathong2011@hotmail.com
    2018-02-09 13:40:34
    ในการนี้ ขอเรียนว่า งานประชาสัมพันธ์ได้ส่งเรื่องให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรียบร้อยแล้ว

ตอบ

  • bangbuathong2011@hotmail.com
    2018-02-26 12:55:17
    หมู่บ้านลภาวันโครงการ 11 ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางบัวทองค่ะ