ฝ่ายบริหาร

Card image cap

นายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์

064-6245694

 

 

Card image cap

รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

นางสาวโฉมเฉลา สงวนพรรค

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Card image cap

รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

นางเครือพันธ์ ปิ่นแก้ว

089-4464954

Card image cap

รองนายกเทศมนตรี คนที่ 3

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์

064-7899699
Card image cap

เลขานุการนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

นายวิศวะ เจริญนนทสิทธิ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Card image cap

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

นางอารมย์ เกษรบัว

086-1349818
Search